Ponuka - Bautrans s.r.o - poskytovateľ dopravno-mechanizačných a stavebných služieb. Realizujeme zemné práce, autodopravu dodávkovými vozidlami, prepravu ťažkého nadrozmerného nákladu, stavebnú a obchodnú činnosť, prenájom kancelárskych a skladových priestorov

Go to content

Main menu

Ponuka

 
 1.zemné práce
- vykonávanie hrubých terénnych úprav pre stavby
-prekládky in
žinierskych sietí
-výkopy rýh
základových pásov
-presuny hmôt

2.autodoprava
-preprava do 3,5 t
-preprava sypkých materiálov
-preprava odpadov
-preprava vozidiel – od
ťahová služba  
-preprava strojov, nadrozmerná preprava

3.stavebná činnosť
-uskutočňovanie stavieb a rekonštrukcie stavieb
-zhotovenie spevnených plôch
-zakladanie stavieb
-pokládka zámkových dla
žieb
- stavby na klú
č

4.zimná údržba ciest komunikácii
-čistenie plôch komunikácii
-odvoz snehu z
parkovísk
-komplexná zimná údr
žba pre obce a organizácie
-posyp komunikácií inertnými materiálmi a so
ľou


 
 
 
Back to content | Back to main menu