Bautrans s.r.o - poskytovateľ dopravno-mechanizačných a stavebných služieb. Realizujeme zemné práce, autodopravu dodávkovými vozidlami, prepravu ťažkého nadrozmerného nákladu, stavebnú a obchodnú činnosť, prenájom kancelárskych a skladových priestorov

Go to content

Main menu

 
 

Spoločnosť BAUTRANS, s.r.o. vznikla v 2009, ako dopravno-mechanizačná a stavebná spoločnosť s cieľom uspokojovať svojich obchodných partnerov a zákazníkov. Spoločnosť sa zaoberá zemnými prácami rôzneho druhu, autodopravou od dodávkových vozidiel až po ťažké, resp. nadrozmerné prepravy, stavebnou a obchodnou činnosťou, prenájmami kancelárskych a skladových priestorov.
Spolo
čnosť disponuje množstvom svojich strojov a vozidiel, drobnej mechanizácie, čo zaručuje dodržiavanie termínov pri realizácii prepráv ako i stavieb.
Od svojho vzniku si spolo
čnosť BAUTRANS, s.r.o. získala početné množstvo spokojných zákazníkov.
Kladieme dôraz na kvalitu poskytovaných slu
žieb a plnenie termínov podľa dohôd s obchodnými partnermi.
 

                                                                                                           Ľubomír Debnár


 
 
Back to content | Back to main menu